ขายที่ดินสนามบิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลทั่วไป

รหัสอ้างอิง LD00660 ประเภท ที่ดิน ตำแหน่งที่ตั้ง ไม้ขาว ราคา 165,000,000 บาท ขนาด/พื้นที่ 11 ไร่

รายละเอียด

ขายที่ดินข้างสนามบอลเข้าชุปชิปสนามบิน 11 ไร่ ขายไร่ละ 15 ล้าน

ติดต่อตัวแทน


ถือสัญชาติทั้งไทยและสวีเดน เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลไทย

ค้นหาอสังหาริมทรัพย์